Kontakt

Ansvariga:

Bergssektionen
Axel Salomonson, femten@b.kth.se
Hanterar frågor angående PR.


Kemisektionen

Elsa Arksand, knuto@k.kth.se
Hanterar frågor angående mässan.


Sektionen för Energi och Miljö
Anna Sterley, asterley@kth.se
Hanterar frågor angående banketten.

Hem